SOU 2002:118 Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken - 9138218127 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:118 Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken
   
 
Titel:SOU 2002:118 Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även två bilagedelar samt tidigare delbetänkanden SOU 2001:34 och SOU 2002:73.
Utgivningsår:2002
Omfång:488 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218127
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:118
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 289 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet föreslås att statistiken över priser, input-output, IT- och kapitalstocksberäkningar förbättras och att den ekonomiska statistiken snabbas upp. Statistiken över tjänstenäringarna, den offentliga sektorn, priser på fastigheter och löner, den svarta ekonomin m.m. måste också bli snabbare och bättre. Långa tidsserier och jämställdhetsperspektivet betonas. Analyskapaciteten och kompetensen i nationalekonomi vid Statistiska ventralbyrån (SCB) bör förstärkas. Här är det lämpligt att lägga datainsamlingen på en enda avdelning och att se över nationalräkenskapernas organisation.
 
  © 2017 Jure AB