SOU 2002:118 Beräkningsrutiner för nationalräkenskaperna - 9138218143 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:118 Beräkningsrutiner för nationalräkenskaperna
– Bilaga 3
   
 
Titel:SOU 2002:118 Beräkningsrutiner för nationalräkenskaperna – Bilaga 3
Utgivningsår:2002
Omfång:202 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218143
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:118
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

I denna bilaga återfinns en användarvänlig beskrivning av de metoder och beräkningar som ligger bakom nationalräkenskaperna (NR): avstämning, regler för revidering, korrigering för kalenderuppgifter och säsongvariationer m.m.
 
  © 2017 Jure AB