SOU 2002:118 Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken - 9138218151 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:118 Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken
– Bilaga 4-9
   
 
Titel:SOU 2002:118 Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken – Bilaga 4-9
Utgivningsår:2002
Omfång:279 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218151
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:118
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Denna bilagedel innehåller följande bilagor:
4. Revisions of Swedish National Accounts 1980-1998 and International Comparison
5. The Role of High-Tech Capital Formation for Swedish Productivity Growth
6. Kan och bör produktiviteten i statens verksamhet mätas?
7. Forecasting GDP within the Framwork of the Swedish Activity Index. An Overview
8. Den svarta ekonomin
9. Behovet av att belysa köns- och jämställdhetsperspektiv inom den ekonomiska statistiken
 
  © 2017 Jure AB