SOU 2003:9 Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel? - 9138218364 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:9 Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel?
   
 
Titel:SOU 2003:9 Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel?
Utgivningsår:2003
Omfång:368 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218364
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:HOBS-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:9
Ämnesord:Skatterätt , Miljörätt

Pris: 241 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att skatten på handelsgödsel skall vara kvar och att skattesatsen behålls oförändrad. För att minska riskerna med användningen av bekämpningsmedel föreslås att uttaget av en skatt differentieras efter medlens farlighet för miljö och hälsa. I avvaktan på att ett sådant system kan införas föreslås att den nuvarande skattebasen bibehålls men att skattesatsen höjs något.
Kemikalieinspektionen bör få i uppdrag att snarast möjligt utveckla ett system för klassificering av bekämpningsmedlen efter deras farlighet för miljö och hälsa. Vidare föreslås även vissa kompletteringar av lagarna om skatt på gödselmedel respektive bekämpningsmedel som rör skyldigheten att betala skatt och när denna skyldighet inträder.
 
  © 2017 Jure AB