SOU 2003:14 Principer för ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag - 913821847X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:14 Principer för ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag
   
 
Titel:SOU 2003:14 Principer för ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2003:84 samt prop. 2007/08:40.
Utgivningsår:2003
Omfång:73 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821847X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Placeringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:14
Ämnesord:Ekonomi , Försäkringsrätt

Pris: 148 SEK exkl. moms

 

Utrednignen föreslår att nuvarande placeringsbegränsningar ersätts av att säkerhetsmarginalen kopplas till graden av finansiell risk i försäkringsbolagets rörelse. De nuvarande kraven på skuldtäckningstillgångarna matchning och diversifiering kompletteras med ytterligare en övergripande regel om att dessa tillgångar skall vara lämpliga som säkerhet. Även terminer, optioner och andra derivatinstrument skall kunna räknas till sådana lämpliga tillgångar. Förslaget bygger på att en klar åtskillnad görs mellan försäkringstagarnas fordringsrätt gentemot bolaget och bolagets riskkapital. Med denna åtskillnad kan försäkringsbolagen ges större möjligheter till finansiering av sin verksamhet (via till exempel upplåning) utan att försäkringstagarnas intressen hotas.
 
  © 2017 Jure AB