Ds 2003:2 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet - 9138218429 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:2 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
   
 
Titel:Ds 2003:2 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
Anmärkning:Prop. 2002/03:2 och prop. 2002/03:132.
Utgivningsår:2003
Omfång:257 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218429
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:2
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet permanentas. Förslaget grundar sig på erfarenheterna av försöksverksamheten inom projekten FRISAM och SOCSAM.
 
  © 2017 Jure AB