Prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar - 200203072 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar
   
 
Titel:Prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar
Anmärkning:Se SOU 2001:90 samt prop. 2002/03:64.
Utgivningsår:2003
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203072
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:72
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Detta är ett förslag om att de digitala TV-sändningarna byggs ut och att de analoga TV-sändningarna upphör efter en övergångsperiod. Sändningarna skall kunna tas emot i alla tätorter samt i de övriga områden där topografiska förhållanden hindrar satellitmottagning. Svensk digital-TV skall vidare marksändas okrypterat och betalfritt. Önskemål om regionala sändningar tillgodoses. De analoga TV-sändningarna skall ha upphört senast den 1 oktober 2007. En särskild kommission skall förbereda skiftet från analoga till digitala marksändningar och samordna den informationsverksamhet som behövs.
 
  © 2017 Jure AB