Prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition - 200203100 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition
– Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m.
   
 
Titel:Prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition – Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m.
Anmärkning:Se även regeringens skrivelse 2002/03:101 och regeringens skrivelse 2002/03:102.
Utgivningsår:2003
Omfång:357 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203100
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:100
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

Budgeten innehåller bl.a. följande förslag:
– Sämre förmåner för arbetslösa på deltid och heltid.
– Ingen höjning av taken i sjuk- och föräldraförsäkringen.
– Höjning av maxtaxan i barnomsorgen och slopade kontaktdagar.
– Uppskjutet u-landsbistånd, uppskjutna vapeninköp och vägbyggen.
– Försenad start av Citytunnelbygget i Malmö.
– Ytterligare 4,3 miljarder till kommuner och landsting.
– Anställningsstöd för långtidssjukskrivna.
 
  © 2017 Jure AB