Kommunsystem i Europa av Lidström Anders - 9147062142 - Jure bokhandel

 

 
 
Kommunsystem i Europa
   
 
Författare:Lidström Anders
Titel:Kommunsystem i Europa
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:270 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9147062142
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Offentlig rätt , Internationell rätt

SLUT på förlag

 

I denna bok ges en aktuell och bred översikt över kommuners och regioners villkor i dagens Europa. EU utökas med fler medlemsstater och den europeiska integrationen tilltar. I dessa processer är de lokala och regionala nivåerna betydelsefulla. Det blir därför allt viktigare att förstå vilka förutsättningar de har i andra europeiska stater.

Vilka skillnader finns mellan olika stater och vilka är beröringspunkterna? I boken redovisas grunddragen i 37 staters kommunsystem, men författaren söker också identifiera övergripande mönster och utvecklingstendenser.
 
  © 2017 Jure AB