SOU 2003:48 Införlivande av transparensdirektivet - 9138218615 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:48 Införlivande av transparensdirektivet
   
 
Titel:SOU 2003:48 Införlivande av transparensdirektivet
Anmärkning:EG-kommissionens direktiv 80/723/EEG och direktiv 2000/52/EG. Se prop. 2004/05:140.
Utgivningsår:2003
Omfång:217 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218615
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Transparensutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:48
Ämnesord:Ekonomi , Marknadsrätt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår en ny lag om särskild redovisning för offentligt företagande, en s.k. transparenslag. Lagen skall säkerställa EU:s kontroll över hur offentliga medel används i företagen, särskilt när det gäller kapitaltillskott och andra former av offentligt stöd. Dessutom skall företagen särredovisa verksamhet som bedrivs i form av ett legalt monopol eller har en liknande särställning. Genom den nya lagen införlivas EU:s transparensdirektiv 80/723/EG (ändrat 2000/52/EG) med svensk lagstiftning.
 
  © 2017 Jure AB