Prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning - 200203119 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning
   
 
Titel:Prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning
Anmärkning:Se SOU 2002:10, SOU 2001:42 och SOU 2000:63.
Utgivningsår:2003
Omfång:197 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203119
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:119
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB