Prop. 2002/03:136 Allmänna arvsfondens och Arvsfondsdelegationens organisation m.m. - 200203136 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2002/03:136 Allmänna arvsfondens och Arvsfondsdelegationens organisation m.m.
   
 
Titel:Prop. 2002/03:136 Allmänna arvsfondens och Arvsfondsdelegationens organisation m.m.
Anmärkning:SOU 2002:19
Utgivningsår:2003
Omfång:49 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203136
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:136
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB