Ds 2003:32 Uppdelning av Luftfartsverket - 9138218852 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:32 Uppdelning av Luftfartsverket
   
 
Titel:Ds 2003:32 Uppdelning av Luftfartsverket
Utgivningsår:2003
Omfång:59 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218852
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:32
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 87 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att Luftfartsverket delas upp i två myndigheter. Den ena myndigheten skall omfatta nuvarande Luftfartsinspektionen och sektionen Luftfart och samhälle samt övriga funktioner med myndighetsutövning utan koppling till intäkter. Den andra myndigheten skall omfatta affärsverket, dvs. de statliga flygplatserna, flygtrafiktjänsten och annan verksamhet som har koppling till intäkter eller är konkurrensutsatt.
 
  © 2017 Jure AB