Ds 2003:29 Formel - 9138218720 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:29 Formel
– Formkrav och elektronisk kommunikation
   
 
Titel:Ds 2003:29 Formel – Formkrav och elektronisk kommunikation
Anmärkning:Se även bilaga.
Utgivningsår:2003
Omfång:133 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218720
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:29
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria redovisas det departementsvisa arbetet med att se över gällande formkrav i lagar och förordningar samt behoven av förändringar i samband med elektronisk dokument- och ärendehantering. Här konstateras att det i flertalet fall inte finns några hinder med undantag för elektroniska signaturer. Här kan finnas skäl att skärpa säkerhetskraven, särskilt när det gäller handlingar som ska kunna sparas en längre tid.
 
  © 2017 Jure AB