Ds 2003:34 Vårt militära försvar - vilja och vägval - 9138218909 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:34 Vårt militära försvar - vilja och vägval
– Försvarspolitisk rapport från Försvarsberedningen
   
 
Titel:Ds 2003:34 Vårt militära försvar - vilja och vägval – Försvarspolitisk rapport från Försvarsberedningen
Anmärkning:Se även Ds 2004:30, prop. 2004/05:5 och prop. 2004/05:43.
Utgivningsår:2003
Omfång:98 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218909
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Försvarsberedningen
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Försvarsberedningen edovisar i denna rapport hur reformeringen av det militära försvaret fortskrider samt ger förslag om den försvarspolitiska inriktningen, det militära försvarets uppgift, ekonomiska nivåer, personalförsörjningen i Försvarsmakten och materielförsörjningsaspekter.
 
  © 2017 Jure AB