Ds 2003:30 Läkare i allmän tjänst - 9138218763 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:30 Läkare i allmän tjänst
   
 
Titel:Ds 2003:30 Läkare i allmän tjänst
Anmärkning:Se prop. 2003/04:146 och prop. 2004/05:89.
Utgivningsår:2003
Omfång:149 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218763
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:30
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

Denna utredning förslår att beslut om omhändertagande av en person för läkarundersökning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) får fattas av privatpraktiserande läkare som arbetar på uppdrag av ett landsting. I dag får endast landstingsanställda läkare fatta sådana beslut. Den ökade andelen privata vårdgivare inom hälso- och sjukvården har dock skapat svårigheter med att följa detta krav.
 
  © 2017 Jure AB