Ds 2003:33 Skolmisslyckande - 9138218895 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:33 Skolmisslyckande
– hur gick det sen?
   
 
Titel:Ds 2003:33 Skolmisslyckande – hur gick det sen?
Utgivningsår:2003
Omfång:139 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218895
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:ESO Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:33
Serie:ESO-rapport
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 168 SEK exkl. moms

 

I denna rapport görs ett försök att analysera resultaten av skolmisslyckanden. Vad händer med de elever som lämnar grundskolan med låga betyg eller inga betyg alls? Vad händer med dem som hoppar av gymnasiet? Och vem är det som misslyckas - eleven, skolan eller samhället? Jämförelser görs med hanteringen av skolmisslyckanden i Storbitannien och Nederländerna.
 
  © 2017 Jure AB