Prop. 2002/03:148 Ändringar i lagen (1985:295) om foder m.m. - 200203148 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2002/03:148 Ändringar i lagen (1985:295) om foder m.m.
   
 
Titel:Prop. 2002/03:148 Ändringar i lagen (1985:295) om foder m.m.
Anmärkning:Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1774/2002.
Utgivningsår:2003
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203148
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:148
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB