SOU 2003:80 EFUD - en del i omställningen av energisystemet - 9138219204 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:80 EFUD - en del i omställningen av energisystemet
   
 
Titel:SOU 2003:80 EFUD - en del i omställningen av energisystemet
Utgivningsår:2003
Omfång:405 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219204
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:LångEn-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:80
Ämnesord:Övrigt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

I utredningen föreslås bl.a. att Energimyndigheten ensam bör ansvara för forskningsprogrammet (i dag delas detta ansvar med Vinnova, Vetenskapsrådet och Formas. Energiforskningen måste dessutom resultera i kommersiellt fungerande tekniker på marknaden. Här redovisas även mer generella förslag om bättre förutsättningar för energiomställningen och föreslås bl.a. att regeringen inrättar en särskild energiomställningsberedning med representanter på hög nivå från näringslivet och från berörda myndigheter och intressegrupper.
 
  © 2017 Jure AB