SOU 2003:81 De norrländska kyrkstäderna - 9138219212 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:81 De norrländska kyrkstäderna
   
 
Titel:SOU 2003:81 De norrländska kyrkstäderna
Anmärkning:Delbetänkande. Se slutbetänkande SOU 2004:94.
Utgivningsår:2003
Omfång:127 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219212
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kulturbebyggelseutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:81
Ämnesord:Övrigt

Pris: 168 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet konstateras att kyrkstäderna utgör kulturmiljöer av nationellt och internationellt värde och föreslås ett lagreglerat skydd genom ett särskilt kapitel i kulturminneslagen. Skyddet skall även omfatta ett områdesskydd för användningen av mark och byggnader för att värna den s.k. kyrkstadstraditionen.
 
  © 2017 Jure AB