Prop. 2003/04:1 Budgetpropositionen för år 2004 - 200304001 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:1 Budgetpropositionen för år 2004
– Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
   
 
Titel:Prop. 2003/04:1 Budgetpropositionen för år 2004 – Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
Anmärkning:12 volymer, 27 utgiftsområden. Finns även som CD-ROM. Volymerna kan även beställas separat.
Utgivningsår:2003
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304001
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:1
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 882 SEK exkl. moms

 

Några exempel ur budgetpropositionen:
– Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen (150 kr/dag).
– 4,7 extra miljarder till kommunerna under 2004 för vård, skola och omsorg - medel som permanentas fr.o.m. 2005.
– En miljard kr per år under fem år för anställning av fler lärare och specialister i skolan.
– Försök med arbetstidsförkortning och friår.
– Grön skatteväxling med 2 miljarder kronor under 2004: höjda skatter på koldioxid, el och bekämpningsmedel, sänkt inkomstskatt för alla och sänkta arbetsgivaravgifter.
– Slopad arvsskatt mellan makar och förmånligare regler för förmögenhetsskatten.
– Sänkt skatt för småföretagare genom lättnader i de s.k. 3:12 reglerna.

För första gången innehåller budgetpropositionen en jämställdhetsbilaga (bilaga 4) med en genomgripande analys av såväl kvinnors och mäns ekonomiska situation.
 
  © 2017 Jure AB