SOU 2003:82 Säkra produkter - 9138219247 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:82 Säkra produkter
   
 
Titel:SOU 2003:82 Säkra produkter
Anmärkning:Se prop. 2003/04:121.
Utgivningsår:2003
Omfång:472 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219247
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Produktsäkerhetsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:82
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås en helt ny produktsäkerhetslag med syftet att genomföra ett EG-direktiv på området (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet). Förslaget innebär flera nyheter i förhållande till vad som nu gäller, bl.a.
– Näringsidkare får själva ansvaret för att deras varor och tjänster är säkra och skall på eget initiativ vidta de åtgärder som behövs för att inte varorna eller tjänsterna orsakar skada på person.
– Tillsynsmyndigheten (Konsumentverket) skall själv kunna besluta om t.ex. vitesförelägganden eller vitesförbud. I dag är det Marknadsdomstolen som fattar sådana beslut på talan av Konsumentombudsmannen.
– Besluten skall kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I dag kan Marknadsdomstolens beslut inte överklagas.
– Näringsidkare kan dömas att betala en sanktionsavgift om lägst fem tusen och högst fem miljoner kronor.
 
  © 2017 Jure AB