SOU 2003:85 Översyn av försäkringsmodellen för de statliga avtalsförsäkringarna - 9138219271 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:85 Översyn av försäkringsmodellen för de statliga avtalsförsäkringarna
   
 
Titel:SOU 2003:85 Översyn av försäkringsmodellen för de statliga avtalsförsäkringarna
Utgivningsår:2003
Omfång:200 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219271
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:SPÅ-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:85
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att premierna för de statsanställdas avtalsförmåner bör beräknas månatligen utifrån aktuella anställningsuppgifter. Den slutavstämning som görs i dag mellan preliminära och slutliga premier kan då slopas. Avkastningen för den statliga försäkringsrörelsen bör vidare beräknas enligt en långsiktig ränta i stället för att följa börsutvecklingen. Detta kommer att medföra ökad stabilitet i premierabatterna och därmed ge jämnare premier mellan åren.
 
  © 2017 Jure AB