Ds 2003:50 Ordningsvakter och väktare - 9138220024 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:50 Ordningsvakter och väktare
   
 
Titel:Ds 2003:50 Ordningsvakter och väktare
Anmärkning:Se även SOU 2002:70, SOU 2002:117 och prop. 2005/06:136.
Utgivningsår:2003
Omfång:117 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220024
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:50
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att länsstyrelserna skall få större makt när det gäller auktorisation av bevakningsföretag. Dessutom föreslås att krogarnas verksamhet med s.k. entrévärdar skall lagregleras. Detta innebär att särskilda krav kan ställas på dessa personer när det gäller laglydnad och allmän lämplighet. Innehåller också förslag om bl.a. larmanläggningar och parkeringsövervakning.
 
  © 2017 Jure AB