Prop. 2003/04:34 Patent- och registreringsverkets organisation - 200304034 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:34 Patent- och registreringsverkets organisation
   
 
Titel:Prop. 2003/04:34 Patent- och registreringsverkets organisation
Anmärkning:Se SOU 2002:57.
Utgivningsår:2003
Omfång:47 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304034
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB