Prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m. - 200304035 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m.
   
 
Titel:Prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m.
Anmärkning:Se SOU 2002:69, SOU 2002:13 och Ds 2001:74.
Utgivningsår:2003
Omfång:148 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304035
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:35
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 106 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB