Tryckfrihet på villovägar av Persson Gunnar - 9170553017 - Jure bokhandel

 

 
 
Tryckfrihet på villovägar
– Om Aftonbladsmålet och dess följder
   
 
Författare:Persson Gunnar
Titel:Tryckfrihet på villovägar – Om Aftonbladsmålet och dess följder
Utgivningsår:2003
Omfång:94 sid.
Förlag:Stiftelsen institutet för mediestudier
ISBN:9170553017
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 151 SEK exkl. moms

 

Det började med en bild på internet med en maskerad och beväpnad man utanför en lägenhetsdörr tillhörande Alexandra Pascalidou och Michael Alonzo. Trots allt som åklagaren vet om denna internetpublicering har inget åtal väckts. Den historia som utgör rättsfallet Aftonbladsmålet ledde förvisso till åtal, men inte till några fällande domar. Bakgrunden var en Aftonbladsjournalists nära samröre med nynazister och de hot Pascalidou, Alonzo och Claes Cassel utsattes för genom journalistens agerande.

Det hela slutade med att den svenska regeringen, med skattemedel, köpte sig fri från en process i Europadomstolen, dit de tre vänt sig med hänvisning till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Samtidigt drev regeringen igenom en grundlagsändring som de facto ger den typ av kränkningar detta åtal avsåg ett fortsatt grundlagsskydd.

De avslöjanden som Gunnar Persson kommer med i boken belyser de fundamentala problem som börjar komma i dagen kring den svenska meddelarfriheten. Persson skildrar hur den växt fram under 1900-talet och hur den på ett orimligt sätt överflyglar allmän lag och strider mot våra internationella åtaganden.
 
  © 2017 Jure AB