SOU 2003:110 Fördelning ur ett livscykelperspektiv - 9138220288 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:110 Fördelning ur ett livscykelperspektiv
– Bilaga 9 till Långtidsutredningen 2003
   
 
Titel:SOU 2003:110 Fördelning ur ett livscykelperspektiv – Bilaga 9 till Långtidsutredningen 2003
Anmärkning:Av Thomas Pettersson och Tomas Pettersson.
Utgivningsår:2003
Omfång:170 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220288
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:110
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I bilagan behandlas ett antal frågeställningar kring inkomstfördelning och den offentliga sektorns omfördelande effekt. Författarna belyser särskilt hur resultaten i analysen förändras om tidsperspektivet utvidgas till att omfatta hela livscykeln i stället för endast ett enskilt år. Förutom tidsperspektivet nyanseras också det traditionella inkomstbegreppet i och med att effekten av offentligt finansierade tjänster läggs till den disponibla inkomsten i analysen.

Bilagan är skriven av kanslirådet Thomas Pettersson, Finansdepartementet och konsulten Tomas Pettersson, Statisticon AB.
 
  © 2017 Jure AB