Ds 2003:56 Högspecialiserad sjukvård - 913822027X - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:56 Högspecialiserad sjukvård
– kartläggning och förslag
   
 
Titel:Ds 2003:56 Högspecialiserad sjukvård – kartläggning och förslag
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:73.
Utgivningsår:2003
Omfång:419 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822027X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:56
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Några av huvudpunkterna i förslagen:
– Socialstyrelsen ges i uppdrag att definiera vad som är rikssjukvård och var den skall lokaliseras.
– Regionala vårdprogram skall klargöra vilka aktiviteter som skall utföras regionalt och vad som kan ske i länssjukvården. Syftet är att alla skall få rätt vård och på rätt vårdnivå.
– I var och en av de sex sjukvårdsregionerna skall det finnas ett regionsjukhus med centralt ansvar för den högspecialiserade sjukvården.
 
  © 2017 Jure AB