SOU 2003:107 Etisk prövning av djurförsök - 9138220237 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:107 Etisk prövning av djurförsök
– Genetik och bioteknik på djur
   
 
Titel:SOU 2003:107 Etisk prövning av djurförsök – Genetik och bioteknik på djur
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även bilagedel samt delbetänkande SOU 2002:86. Se även prop. 2004/05:177.
Utgivningsår:2003
Omfång:254 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220237
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Djurförsöksetiska utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:107
Ämnesord:Övrigt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

För att inte utsätta försöksdjur för ett onödigt lidande föreslås bl.a. att avel med försöksdjur med förändrad arvsmassa och avel med försöksdjur som kan medföra lidande eller obehag skall godkännas av en djurförsöksetisk nämnd.
 
  © 2017 Jure AB