Communicating Justice Providing Legitimacy av Stendahl Sara - 9176785483 - Jure bokhandel

 

 
 
Communicating Justice Providing Legitimacy
   
 
Författare:Stendahl Sara
Titel:Communicating Justice Providing Legitimacy
Utgivningsår:2004
Omfång:433 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785483
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 855 SEK exkl. moms

 

På en övergripande nivå handlar avhandlingen om det juridiska systemets funktion i styrningen och reformeringen av moderna välfärdsstater. I fokus finns en analys av domstolarnas roll som konfliktlösare i situationer där det uppstått en konflikt mellan den enskildes behov och kollektiva intressen i mål som rör rätten till sjukpenning.

Arbetet bidrar med en analys som är relevant för tre olika intresseområden:
1) Det juridiska systemets roll som förmedlare av legitimitet i styrningen och refomeringen av den moderna välfärdsstaten.
2) Krisen på 1990-talet och dess effekter i form av t. ex. renodlingen av socialförsäkringarna och åtstramningen av kriterierna ”sjukdom” och ”arbetsförmåga”.
3) Juridikens betydelse i debatten om social och ekonomisk politik och dess realiserande.

En slutsats som dras i studien är att de svenska förvaltningsdomstolarna utgör ett effektivt fungerande system för implementering av socialpolitiska strategier, men det konstateras också att förvaltningsdomstolarna har en potentiell kapacitet att utöva lagen på ett sätt som skulle kunna öka hållbarheten i välfärdsstatens program och att denna potential för närvarande är långt ifrån fullt utnyttjad.
 
  © 2017 Jure AB