SOU 2003:120 Handla för ett bättre klimat - 9138220431 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:120 Handla för ett bättre klimat
– tillstånd och tilldelning m.m.
   
 
Titel:SOU 2003:120 Handla för ett bättre klimat – tillstånd och tilldelning m.m.
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2003:60, prop. 2003/04:31, prop. 2003/04:132, prop. 2004/05:18 och SOU 2005:10.
Utgivningsår:2003
Omfång:363 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220431
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:FlexMex2-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:120
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 241 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås en svensk lagreglering som gör det möjligt att starta handeln med utsläppsrätter den 1 januari 2005. Här tas också upp det tillstånd som krävs för att delta i handelssystemet och för tilldelningen av utsläppsrätter. Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2004. En fullständig lag som reglerar alla aspekter på handeln kommer att presenteras under våren 2004.

(Det nu aktuella delbetänkandet slutjusterades den 26 november 2003 - delegationen har därför inte haft möjlighet att beakta skrivningarna i prop. 2003/04:31.)
 
  © 2017 Jure AB