SOU 2003:123 Utvecklingskraft för hållbar välfärd - 9138220482 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:123 Utvecklingskraft för hållbar välfärd
   
 
Titel:SOU 2003:123 Utvecklingskraft för hållbar välfärd
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2007:10.
Utgivningsår:2003
Omfång:201 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220482
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Ansvarskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:123
Ämnesord:Övrigt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet presenteras en bred genomgång av förändringar i omvärlden av betydelse för den framtida samhällsorganisationen. Ändrade värderingar hos medborgarna och sannolika anspråk på välfärdstjänster redovisas också. Vidare konstateras att Sverige behöver mer robusta välfärdssystem med inbyggd förändringsförmåga. Detta gäller bl.a. formerna för den statliga styrningen av kommunerna, den regionala indelningen och huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården. Här konstateras också att en omprövning, förändring eller avveckling av offentliga åtaganden kommer att bli nödvändig.
 
  © 2017 Jure AB