SOU 2003:107 Etisk prövning av djurförsök - Bilagor - 9138220245 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:107 Etisk prövning av djurförsök - Bilagor
– Genetik och bioteknik på djur
   
 
Titel:SOU 2003:107 Etisk prövning av djurförsök - Bilagor – Genetik och bioteknik på djur
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2002:86.
Utgivningsår:2003
Omfång:17 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220245
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Djurförsöksetiska utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:107
Ämnesord:Övrigt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Bilagedelen innehåller tre bilagor med redogörelser för lagstiftning och tillsyn i Danmark, Finland och Norge.
 
  © 2017 Jure AB