SOU 2003:117 Rättslig status vid samverkan inom Partnerskap för fred m.m. - 9138220393 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:117 Rättslig status vid samverkan inom Partnerskap för fred m.m.
– en översyn
   
 
Titel:SOU 2003:117 Rättslig status vid samverkan inom Partnerskap för fred m.m. – en översyn
Anmärkning:Se prop. 2004/05:7.
Utgivningsår:2003
Omfång:233 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220393
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:utredningen om översyn av den rättsliga regleringen för fredsfrämjande samarbete med andra länder (PFF-utredningen)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:117
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att en ny ramlag för det internationella militära samarbetet och att befintliga statusavtal införlivas i svensk rätt genom den nya lagen. Nya statusavtal med andra länder skall också kunna föras in i ramlagen. I ramlagen skall inte enbart PFF-avtalet lyftas in i svensk rätt, utan alla internationella avtal som tar upp frågor om rättslig status för internationellt militärt samarbete, t.ex. det nyligen undertecknade avtalet mellan EU-länderna (EU SOFA) som reglerar status för militär och civil personal vid EU: s militära stab och militär personal vid insatser och övningar enligt artikel 17.2 i Fördraget om Europeiska unionen.
 
  © 2017 Jure AB