SOU 2003:122 Radioaktivt avfall i säkra händer - 9138220458 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:122 Radioaktivt avfall i säkra händer
   
 
Titel:SOU 2003:122 Radioaktivt avfall i säkra händer
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:76.
Utgivningsår:2003
Omfång:397 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220458
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet - IKA-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:122
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

I denna utredning föreslås ett nytt nationellt system för hanteringen av alla slags IKA (radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet). Kostnaden för den framtida avfallshanteringen skall bakas in i inköpspriset och förskottsinbetalas till en statlig fond. På så sätt är hanteringen säkrad för lång tid även om importören eller tillverkaren skulle gå i konkurs.
 
  © 2017 Jure AB