Prop. 2003/04:58 Sekretess inom den civila sjöfarten - 200304058 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:58 Sekretess inom den civila sjöfarten
   
 
Titel:Prop. 2003/04:58 Sekretess inom den civila sjöfarten
Anmärkning:Se Ds 2003:40.
Utgivningsår:2003
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304058
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:58
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB