SOU 2003:124 En effektivare miljöprövning - 9138220504 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:124 En effektivare miljöprövning
   
 
Titel:SOU 2003:124 En effektivare miljöprövning
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2005:59. Se även SOU 2004:37, SOU 2004:38, SOU 2002:50, SOU 2002:107, prop. 2003/04:57 och prop. 2004/05:129.
Utgivningsår:2003
Omfång:282 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220504
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljöbalkskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:124
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att det skall bli lättare för företagen att tidigt få fram ett fullständigt beslutsunderlag för miljöprövning. Det skall också bli möjligt att pröva enbart ändringarna i en miljöfarlig verksamhet. Dagens regler innebär vidare att regeringen alltid prövar om nyetablering av flera olika slag av stora verksamheter skall tillåtas. Den prövningen begränsas till att bara avse infrastrukturprojekt. För de övriga verksamhetstyperna räcker det med miljödomstolens tillståndsprövning.
 
  © 2017 Jure AB