Ds 2003:64 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader - 9138220539 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:64 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader
   
 
Titel:Ds 2003:64 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader
Anmärkning:Se prop. 2004/05:35.
Utgivningsår:2003
Omfång:57 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220539
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:64
Ämnesord:Insolvensrätt , Fastighetsrätt

Pris: 100 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att en god man skall kunna utses för upplösta juridiska persoer i mål och ärenden om expropriation. Därmed blir det möjligt att expropriera herrelösa fastigheter eller göra en inlösen enligt plan- och bygglagen.

Vidare föreslås att:
– konkursförvaltare skall kunna få ersättning från staten för utlägg vid försäljning av fastigheter,
– den borgenär som ansöker om konkurs skall svara för konkurskostnaderna, när en konkurs upphävs av högre rätt.
 
  © 2017 Jure AB