SOU 2003:126 Förbättrad missbildningsövervakning - 9138220520 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:126 Förbättrad missbildningsövervakning
   
 
Titel:SOU 2003:126 Förbättrad missbildningsövervakning
Utgivningsår:2003
Omfång:149 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220520
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om förbättrade kunskaper om missbildningar m.m.
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:126
Ämnesord:Övrigt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

Vilka yttre faktorer under graviditeten kan orsaka missbildningar? För att öka kunskapen om t.ex. risker med olika läkemedel föreslås i betänkandet att övervakningen och registreringen av missbildningar förändras på följande sätt:
1. Mödravårdsjournalen registreras hos Socialstyrelsen redan i samband med den gravida kvinnans inskrivning på mödravårdsmottagning i stället för efter förlossningen.
2. Anmälan till missbildningsregistret skall ske redan när missbildningen konstateras.
3. Registrering av missbildningar görs obligatorisk för både nyfödda och aborterade foster.
4. Kvinnans personnummer får registreras och behandlas, men personnummer för kvinnor som gjort abort p.g.a. missbildning skall gallras efter viss tid.
 
  © 2017 Jure AB