Ds 2003:49 Nya principer för utformning av statsbudgeten - 9138219417 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:49 Nya principer för utformning av statsbudgeten
– Konsekvenser för budgetlagen
   
 
Titel:Ds 2003:49 Nya principer för utformning av statsbudgeten – Konsekvenser för budgetlagen
Utgivningsår:2003
Omfång:328 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219417
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:49
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att statsbudgeten skall baseras på i huvudsak bokföringsmässiga grunder i form av kostnader och intäkter. Budgeten skall omfatta all verksamhet vid myndigheter under regeringen och riksdagen oavsett finansieringsmodell.
 
  © 2017 Jure AB