SOU 2003:129 KB - ett nav i kunskapssamhället - 913822061X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:129 KB - ett nav i kunskapssamhället
– Kungl. biblioteket - Sveriges nationalbibliotek. Verksamhet och visioner
   
 
Titel:SOU 2003:129 KB - ett nav i kunskapssamhället – Kungl. biblioteket - Sveriges nationalbibliotek. Verksamhet och visioner
Anmärkning:Se även Ds 2003:66.
Utgivningsår:2003
Omfång:504 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822061X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:129
Ämnesord:Övrigt

Pris: 360 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att det som i dag publiceras digitalt måste bevaras och finnas tillgängligt för forskning i framtiden, precis som det tryckta materialet. KB föreslås få det odelade ansvaret för utveckling och samordning av informationsförsörjning till alla offentligt finansierade och tillgängliga bibliotek, dvs. även för folk- och länsbiblioteken.
Vidare föreslås bl.a. en ny lag till skydd för värdefulla boksamlingar och enskilda verk, en nationell bevarandeplan och ett nationellt bevarandesekretariat.
 
  © 2017 Jure AB