SOU 2003:130 Studerande och trygghetssystemen - 9138220636 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:130 Studerande och trygghetssystemen
   
 
Titel:SOU 2003:130 Studerande och trygghetssystemen
Utgivningsår:2003
Omfång:242 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220636
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Studiesociala utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:130
Ämnesord:Övrigt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I betänkadet diskuteras möjligheten att beskatta bidragsdelen i studiestödssystemet så att studerande får tillgång till de försäkringssystem som bygger på principen om inkomstbortfall. Inkomstbegreppen i systemen bör ses över i detta sammanhang. Vidare föreslås bl.a. att
– studier på deltid skall kunna kombineras med sjukskrivning på deltid
– nivåerna i föräldrapenningen förbättras för studerande
– bättre förutsättningar för studerande att vårda sjukt barn
– beräkning av bostadsbidrag skall ske oberoende av studiestödet
 
  © 2017 Jure AB