Regeringens skrivelse 2003/04:53 Resultat och kostnader i asylprocessen - 200304053 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2003/04:53 Resultat och kostnader i asylprocessen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2003/04:53 Resultat och kostnader i asylprocessen
Anmärkning:Se även SOU 2003:25, prop. 2003/04:50 och prop. 2003/04:59.
Utgivningsår:2004
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304053
Serie:Propositioner nr. 2003/04:53
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB