Prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet m.m. - 200304050 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet m.m.
   
 
Titel:Prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet m.m.
Anmärkning:Rådets direktiv 2001/51/EG. Se även prop. 2003/04:55, regeringens skrivelse 2003/04:53 och SOU 2003:25.
Utgivningsår:2004
Omfång:110 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304050
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:50
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB