SOU 2004:9 Bokpriskommissionens fjärde delrapport - 9138220741 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:9 Bokpriskommissionens fjärde delrapport
– Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter IV
   
 
Titel:SOU 2004:9 Bokpriskommissionens fjärde delrapport – Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter IV
Anmärkning:Delrapport. Se tidigare delrapporter SOU 2003:76, SOU 2003:8 och SOU 2002:66. Se även slutrapport SOU 2005:12.
Utgivningsår:2004
Omfång:66 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220741
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Bokpriskommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:9
Ämnesord:Övrigt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

I delrapporten sammanfattas utfallet av momssänkningen på böcker och tidskrifter. I en reservation ifrågasätter tre av Bokpriskommissionens ledamöter de prismätningar som SCB genomfört och som kommissionens slutsatser grundar sig på.
 
  © 2017 Jure AB