SOU 2003:128 Förslag om försöksverksamhet med ekonomiskt stöd till vissa frivilligorganisationer - 913822058X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:128 Förslag om försöksverksamhet med ekonomiskt stöd till vissa frivilligorganisationer
   
 
Titel:SOU 2003:128 Förslag om försöksverksamhet med ekonomiskt stöd till vissa frivilligorganisationer
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2004:125 och prop. 2005/06:183.
Utgivningsår:2003
Omfång:113 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822058X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Finansieringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:128
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

Kärnavfallsprojektet har nu kommit in i ett skede när Svensk Kärnbränslehantering AB skall genomföra utökat samråd med miljökonsekvensbedömning enligt miljöbalken. För att underlätta för t.ex. frivilliga miljö- och naturvårdsorganisationer att delta i samrådet föreslås ett försök med ekonomiskt stöd under fyra år.
 
  © 2017 Jure AB