SKV Handledning för skatterevision - 9138321017 - Jure bokhandel

 

 
 
SKV Handledning för skatterevision
– Reglerna kring revisionsverksamheten
   
 
Titel:SKV Handledning för skatterevision – Reglerna kring revisionsverksamheten
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:316 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9138321017
Serie:SKV Publikationer nr. 621 utg. 2
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

I denna handledning informeras om de bestämmelser som har betydelse vid genomförandet av revisioner och om olika revisionsmetoder. Några huvudrubriker:
– Översikt över aktuella regler
– Skrivbordskontroll och besök (nytt avsnitt)
– Beslut om revision
– Revisorns befogenheter och den reviderades skyldigheter
– Inhämtande av uppgifter från tredjeman
– Undantagande av handlingar och uppgifter
– Vitesföreläggande
– Särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
– Betalningssäkring
– Efterforskning (nytt avsnitt)
- Lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet (nytt avsnitt)
– Brottsanmälan
– Kontroll av torg- och marknadshandel (nytt avsnitt)
– Lagen om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting (nytt avsnitt)
– Alkoholtillsyn (nytt avsnitt)
– Uppdrag som sakkunnig (nytt avsnitt)
 
  © 2017 Jure AB