Prop. 2003/04:65 Rökfria serveringsmiljöer - 200304065 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:65 Rökfria serveringsmiljöer
   
 
Titel:Prop. 2003/04:65 Rökfria serveringsmiljöer
Anmärkning:Se SOU 2000:91.
Utgivningsår:2004
Omfång:42 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:200304065
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:65
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB