SOU 2004:14 Det ofullständiga pusslet - 9138220814 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:14 Det ofullständiga pusslet
– Behovet av att utveckla den ekonomiska styrningen och samordningen när det gäller länsstyrelserna
   
 
Titel:SOU 2004:14 Det ofullständiga pusslet – Behovet av att utveckla den ekonomiska styrningen och samordningen när det gäller länsstyrelserna
Utgivningsår:2004
Omfång:219 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220814
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Länsstyrelseutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:14
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att Finansdepartementets samordning av länsstyrelsernas verksamhet stramas upp genom en statssekreterargrupp för länsstyrelserelaterade frågor, tydligare styrdokument för länsstyrelsernas totala verksamhet och finansiering samt tydligare ansvarsfördelning mellan länsstyrelserna och vissa statliga myndigheter. Fördelningen av förvaltningsanslaget bör dessutom utgå från en ny, verksamhetsanpassad modell. Vidare föreslås bl.a. en översyn av möjligheterna att koncentrera delar av länsstyrelsernas verksamhet till en eller ett fåtal länsstyrelser.
 
  © 2017 Jure AB